Izmjena linija

  • 17.10.2016
  • 09:18

Rijeka-Zadar (autocestom)

Poštovani putnici,

obavještavamo Vas da je od 13. rujna 2016. godine izmijenjen režim prometovanja međužupanijske autobusne linije Rijeka-Zadar-Rijeka i to na način:

- polazak iz Rijeke za Zadar u 18:45 sati prometuje samo petkom i nedjeljom,

- polazak iz Zadra za Rijeku u 7:15 sati prometuje samo ponedjeljkom i subotom.

Linija prometuje autocestom.

Autotrans d.o.o. Cres

  • 17.10.2016
  • 09:07

Zagreb-Gospić, broj linije u upisniku GS-ZG-35

Poštovani putnici,

obavještavamo Vas da s danom 21. listopada 2016. godine dolazi do izmjene prometovanja međužupanijske autobusne linije Zagreb-Gospić i to na način:

- polazak iz Zagreba za Gospić u 9:00 sati mijenja se na 8:30 sati sa režimom prometovanja svakodnevno osim nedjeljom,

- polazak iz Gospića za Zagreb u 17:00 sati mijenja se na 17:30 sati sa režimom prometovanja svakodnevno tijekom cijele godine.

Autotrans d.o.o. Cres