Na temelju članka 4. t. 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ br. 82/2013) i članka 45. Općih uvjeta prijevoza predsjednik Uprave Autotrans d.o.o. dana 25. svibnja 2017.  donosi slijedeće

 

Opće uvjete internet prodaje voznih karata

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim općim uvjetima internet prodaje voznih karata utvrđuju se uvjeti prema kojima će Autotrans d.o.o. (dalje: Autotrans) na internet stranici www.autotrans.hr pružati uslugu prodaje voznih karata.

Ovi opći uvjeti nadopunjuju Opće uvjete prijevoza Autotrans d.o.o. 

 

II  UGOVOR O PRIJEVOZU 

Članak 2.

Autotrans pruža uslugu prodaje voznih karata za pojedine linije odnosno polaske određene na internet stranici www.autotrans.hr

Pri kupnji vozne karte putem interneta mjesto za sjedenje je osigurano,  kako u polaznom tako i u povratnom smjeru, ukoliko je kupljena povratna karta s fiksnim povratkom. Naknada se naplaćuje prema važećem cjeniku Autotransa. 
Ukoliko je putem interneta kupljena povratna karta s otvorenim povratkom, naknadno odnosno prije samog povratka potrebno je izvršiti rezervaciju sjedala na internet stranici www.autotrans.hr odnosno jednom od prodajnih mjesta, pri čemu se naplaćuje naknada prema važećem cjeniku Autotransa.

Smatra se da je Ugovor o prijevozu sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja, nakon čega se vozna karta i račun dostavljaju kupcu na adresu elektroničke pošte.

 

III DOSTAVA VOZNE KARTE I RAČUNA

Članak 3.

Prilikom ulaska u vozilo kupac je obavezan predočiti voznom osoblju odgovarajući kupon vozne karte, a isto može učiniti u elektroničkom obliku na svom pametnom telefonu ili tabletu ili ispisati kartu te je predati vozaču.

 

IV Naknade i način plaćanja

Članak 4.

Informacije o cijenama voznih karata dostupne su na internet stranici www.autotrans.hr te na prodajnim mjestima Autotransa.

First minute prodaja voznih karata vrši se isključivo prema Specifičnim uvjetima First minute prodaje voznih karata.

Vozne karte na internet trgovini moguće je platiti kreditnim/debitnim karticama American Express, MasterCard, Maestro, Visa i Diners.

Obročno plaćanje nije moguće.

 

V Rokovi za prodaju

Članak 5.

Vozne karte iz članka 2. ovih Općih uvjeta mogu se kupiti na internet stranici www.autotrans.hr najkasnije:

  • 1 sat prije polaska vozila u unutarnjem cestovnom prometu kao i polascima za/iz Trsta i Ljubljane
  • 6 sati u međunarodnom prijevozu i prijevozu unutar Europske unije (isključeni Trst i Ljubljana), za sve polaske iz Hrvatske
  • 24 sata u međunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar Europske unije (isključeni Trst i Ljubljana), za sve polaske u pravcu Hrvatske.

 VI Registracija korisnika

Članak 6.

U cilju boljeg korisničkog iskustva pri kupovini voznih karata, na Internet stranici www.autotrans.hr omogućena je registracija korisnika. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije te se obvezuje voditi brigu o sigurnosti svoje lozinke. Kupac je, nadalje, odgovoran za sve aktivnosti izvršene preko njegovog korisničkog računa, uključujući i aktivnosti drugih osoba, bez obzira da li ih je kupac ovlastio ili te osobe neovlašteno koriste korisnički račun kupca.

Autotrans nije odgovoran za situacije nastale kao posljedica neovlaštenog korištenja korisničkog računa kupca te ima pravo uskratiti pristup i davanje svih ili djelomičnih usluga takvom korisniku.

VII Povrat naknade za prijevoz

Članak 7.

Povrat naknade za prijevoz vrši se isključivo prema članku 9. Općih uvjeta prijevoza dostupnim na internet stranici www.autotrans.hr, osim u slučajevima First minute kupnje pri čemu vrijede Specifični uvjeti First minute prodaje voznih karata.

Povrat se ostvaruje na osnovi ispunjenog obrasca Zahtjev za povrat naknade za prijevoz, dostupnog u pdf formatu na internet stranici www.autotrans.hr.

Ispunjeni zahtjev potrebno je pravovremeno poslati na e-mail adresu reklamacije@autotrans.hr ili poslati preporučenom poštom na adresu Autotrans d.o.o., Služba podrške prometu i prodaji, p.p. 288, 51000 Rijeka. Zahtjev se može predati i na najbližem prodajnom mjestu Autotransa.

Povrat naknade za prijevoz vrši se na broj kreditne/debitne kartice kojom je izvršena kupovina Internet vozne karte.

VIII Izmjena termina putovanja

Članak 8.

Izmjena termina za voznu kartu kupljenu putem interneta nije moguća. U slučaju promjene termina potrebno je podnijeti Zahtjev za povrat kupljene vozne karte te kupiti novu voznu kartu.

Izmjena termina nije moguća ukoliko je vozna karta kupljena u sklopu First minute ponude.

Kod povratne karte, prethodno rezervirani termin povratka moguće je promijeniti putem internet stranice www.autotrans.hr ili prodajnih mjesta, pri čemu se naplaćuje nova naknada prema važećem cjeniku Autotransa.

 

IX Dodatne informacije

Članak 9.

Za sva dodatna pitanja o prodaji voznih karata putem interneta molimo Vas kontaktirajte:

Autotrans d.o.o.

p.p. 288, 51000 Rijeka

Info centar

Tel: +385 72 660 660

e-mail: info@autotrans.hr

 

X Završne odredbe

Članak 10.

Za sve što nije izričito navedeno u ovim Općim uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti prijevoza prijevoznika Autotrans d.o.o.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU

 

Članak 11.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, putnicima su dostupni na internet stranici www.autotrans.hr.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti Internet prodaje voznih karata od dana 20. ožujka 2017. godine.